placebo

Psykofarmaka brukar inte ge effekt mot lindriga symptom. Som inlagd är effekten bäst

Onödiga ingrepp och överkonsumtion på sjukhusen är ett växande problem, globalt och i Sverige.

Rätt vård är minst lika viktigt som rätten till vård.

Särskilt i den psykiatriska vården spills pengar på ovissa behandlingar av lindriga besvär medan riktigt sjuka patienter löper risken att försummas.

Det som bland landstingspolitiker kallas ökad tillgänglighet är ofta liktydigt med att medicinska prioriteringar sätts ur spel.

Röstsvaga patienter hamnar sist i kön.

Läs ledaren i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer