Jimmie Trevett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande RSMH

Igår, onsdag 15 februari, var jag och Åke Nilsson, jurist vid förbundet, tillsammans med en rad andra patient-/brukarföreträdare på en träff med regeringens psykiatrisamordnare Kerstin Evelius.

Hennes fokus för dagen var tvång inom psykiatrin som drabbar barn. I sig en allvarlig och viktig fråga. 

Samtidigt ligger där under ytan allmängiltiga utmaningar för psykiatrin som vi inom RSMH ser som strukturellt problematiska för såväl ung som gammal i kontakt med psykiatrin.

Jag vill därför här återvända till en del tankar jag tidigare fört fram på ledarplats i RSMH:s förbundstidning.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2017-02-16 21:11
Det är ingen som räknar med psykiskt sjuka för de kan inte arbeta. Det är inte gångbart att kräva högre bidrag för personer som inte kan arbeta.
Admin1
#1 Admin1 2017-02-16 18:37
Tvångsvård drabbar bara 3,4 % årligen med schizofreni och 75 % har missbruk. Att förbygga psykoser med psykosociala behandlingar kan minst halvera psykoserna och bättre missbruksvård kan säkert ytterligare sänka behovet av tvångsvård ytterligare. Beträffande barn och i svårare fall bör kanske föräldrarna få ställa upp och vara på avdelningen och ta hand om barnet. Psykiatrin kan slippa tvångsåtgärder om speciellt utbildad personal, som avlönas av Staten tar hand om detta. På Island gör man så att polisen rycker in och tar hand om personen, när personalen inte kan hantera, men bättre med specialutbildad personal.

Du har inte rätt att posta kommentarer