En patient på psykosenheten på Nyköpings lasarett hade vanföreställningar och sa flera gånger att hon ville till himlen.

Trots det skrevs hon ut.

Några dagar senare hittades hon död.

Läs mer hos SVT.se. Tack Geta för tipset!

Minst 6 månader efter en inläggning är självmordsrisken förhöjd. Antipsykotikat Clozapine ges mot självmordstankar och efter självmordsförsök

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-12-20 18:23
I Luleå har man en speciell uppföljning för de som skrivs ut för att minska självmordsrisken. Kanske anhöriga bör vara medvetna om att de som skrivs ut har förhöjd självmordsrisk, så man kan bo hos föräldrarna t.ex. En sak att prova är att ge en kur antidepressiva vid utskrivning. Antidepressiva minskar dödligheten vid schizofreni med 40 %. Antagligen den billigaste åtgärden och kostar 150 kr per person.

Du har inte rätt att posta kommentarer