Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Landstingen är skyldiga att ge vård i tid, fast läkarkontakt och göra patienten delaktig i vården.

I dag är det inget landsting som fullt ut följer lagen.

Detta får allvarliga konsekvenser för patienter med komplexa tillstånd och kroniska sjukdomar.

Vi har i en valenkät till riksdagspartierna ställt frågan om stärkta patienträttigheter i lagen.

Läs mer i Dagens Samhälle.