Kritik av psykiatrin i Region Västmanland. Foto: Daniel Gustafsson/ svt

Jag har arbetat som läkare inom psykiatrin i Västerås och är förskräckt över hur allvarliga brister det är i vården.

Jag är absolut inte kritisk mot personalen som ­arbetar med patienterna.

Problemet ligger i hur verksamheten har organiserats och bedrivs, vilket politiker och chefer i landstinget är ansvariga för.

De allvarliga bristerna leder till onödigt stort lidande för ­patienter och anhöriga.

Läs mer i vlt.

Replik: Ingen tystnadskultur på vuxenpsykiatrin i vlt.

Camilla Revesjö: Ansvariga chefer för Västerås psykiatri bör läsa patientsäkerhetslagen i vlt.

Kommentarer   
Siliconvalley
#4 Siliconvalley 2019-08-26 12:07
Att det råder brister i patientsäkerheten råder det inga tvivel om. Leg vårdpersonal följer ej sina grundläggande skyldigheter och rapporterar ej avikelser och tillbud i landstingets system. Vårdgivare och deras chefer är medvetna om dessa allvarliga brister i patientsäkerheten .

Ibland om patienter rapporterar avikelserna själva, då uppmärksammas dem. Tysthetskultur och jobba som om vårdtagarna är objekt, så är det tyvärr inom psykiatrin Västerås.
Admin1
#3 Admin1 2018-10-03 17:38
När jag läste texten anade jag att det var en kvinnlig läkare för de brukar vara mer ambitiösa. Mycket av det hon säger är säkert rätt och psykiatrin är ju underbemannad, men om det saknas psykiatrer kan det vara svårt att göra något åt saken. Hoppas att psykiaterbristen löses på något sätt så man kan arbeta på ett bättre sätt än vad man måste göra idag.
Geta
#2 Geta 2018-10-03 16:18
Det är kanske läkaren som inte är nöjd med sin arbetssituation.
Miika
#1 Miika 2018-10-03 12:16
Tråkigt att höra men jag är väldigt nöjd med vården jag får

Du har inte rätt att posta kommentarer