Jimmie Trevett, RSMH och Anders Printz, f.d psykiatrisamordnare

Personer med svårare psykiska problem riskerar att hamna i hemlöshet – just på grund av sin psykiska ohälsa.

Vilka andra kastas ut ur sina hem för att de har symtom från en funktionsnedsättning?

Detta är ett systemfel som måste rättas till.

Vi kräver nolltolerans mot vräkning av människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Läs mer i Aftonbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-10 15:40
Det är väl kommunen som är ansvarig för boendet. Vräkning går nog ej att stoppa i alla fall. Det man kan göra är att kommunen erbjuder bostad för hemlösa. De brukar erbjuda korttidsboende och sedan lägenhet på prov så att säga. Men det är inte lätt att hjälpa alla heller och alla vill inte ha hjälp heller. Hon som var för sjuk för eget boende och för frisk för gruppboende kan ju bo i satellitboende, som är ett mellanting.

Du har inte rätt att posta kommentarer