Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Att man som patient dessutom själv måste skaffa sig kunskap om de särskilda tandvårdsstöden får effekten att många personer riskerar att aldrig få ta del av dem.

I praktiken innebär därför tandvårdsförsäkringens konstruktion att bara de med ett visst kapital kan ta del av stödet.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Du har inte rätt att posta kommentarer