Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt.

Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2019-05-08 19:36
Personlig assistenthjälp är något ganska nytt. Hur klarade sig funktionsnedsatta innan dess. Många bodde på institutioner. Det verkar finnas hur stora behov av assistenter som helst. Att satsa på att klara sig själv till största delen måste vara en bättre lösning.
Admin1
#2 Admin1 2019-05-08 18:53
Det satsas mycket på personlig assistens och 30 miljarder per år (30000 individer), som är lika mycket som läkemedel till alla 10 miljoner svenskar. Där behöver man nog satsa på mer forskning för att kunna minska assistensbehovet utan skadliga effekter.

Jag tycker särskolorna skall satsa mer på utbildning för att klara vardagen, som handla och åka buss ensam. Försöka klara sin egen vardag för att minska hjälpbehovet. Sedan skall man nog satsa mest på de lindrigare handikappade, som har möjlighet att nästan leva ett normalt liv så de kan komma ut i arbetslivet.
Geta
#1 Geta 2019-05-07 15:47
Vad hjälper det att ropa ut sådant här gång på gång? Det är för luddigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer