Varje år dör över 900 personer av överdoser från läkemedel eller narkotika.

Många av dessa hade även samtidigt psykisk ohälsa.

Det är tre gånger fler personer än vad som dör i trafiken.

Samhället måste se till att ge bra vård och omsorg till dessa extremt utsatta människor.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-05-14 20:30
90 % som begår självmord har psykisk ohälsa, så om man försöker behandla psykisk sjukdom effektivare borde självmorden minska. För schizofreni är självmorden 10 %. Tror inte bara att bättre hälsa krävs utan också ett meningsfullt liv med sysselsättning eller arbete. Livet måste ha ett innehåll för att inte bli meningslöst. Deras förslag om ACT-team och Personliga Ombud var helt rätt. ACT-team är för svårare sjuka och syftar till att göra dem friskare med hembesök på 2 år, så de kan klara sig bättre själva. Men bättre behandling för nyinsjuknade i psykos saknar jag.

Du har inte rätt att posta kommentarer