Fredrik Gothnier

För några veckor sedan var på NSPHs seminarium ”Visa Vägar”.

Där talades det om en personcentrerad vård.

Varje gång jag hör talas om detta blir jag lite kluven.

På ytan låter det mycket bra med personcentrerad vård men att införa detta utan ökade kostnader ställer jag mig mer och mer frågande till.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-06-04 19:35
Kanske RSMH skulle trycka upp broschyrer Efter utskrivningen t.ex med råd att besöka träfflokaler för att minska ensamhet och isolering. Eller organisera träffar för de som nyss utskrivits och prata om hur det är och hur man löser vissa problem. Psykiatrin står mest för akutvård. Den kommunala psykiatrin har mer hand om den sociala biten.

Psykiatrin borde satsa mer på nyinsjuknade och försöka minska deras framtida vårdbehov och handikapp. Sedan på förebyggande behandling med psykosociala behandlingar, som minskar psykossymptom och psykoser. Då får psykiatrin mer resurser eftersom inläggningar minskar. Sedan psykiatrin måste mer jobba i team i öppenvården = ACT-team för att göra de sjukaste friskare.

Du har inte rätt att posta kommentarer