Fredrik Gothnier

För några veckor sedan var på NSPHs seminarium ”Visa Vägar”.

Där talades det om en personcentrerad vård.

Varje gång jag hör talas om detta blir jag lite kluven.

På ytan låter det mycket bra med personcentrerad vård men att införa detta utan ökade kostnader ställer jag mig mer och mer frågande till.

Läs mer i RSMHBloggen.