En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens kroppsliga hälsa.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-07-14 18:45
Det låter som han hade Clozapine och dessutom fick bensodiazepin för de som nyss fått Clozapine kan det ibland ge cirkulationskollaps. Att få psykos, som kräver inläggning kan nog innebära stor stress och risker för hjärtat. De som är i 50 års åldern och däröver kanske behöver betablockerare som hjärtskydd. Man kanske bör studera detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer