En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens kroppsliga hälsa.

Läs mer i Läkartidningen.