Psykakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg är underdimensionerad – det konstaterar Justitieombudsmannen efter en inspektion.

Regionen uppmanas nu att se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna ha koll på patienterna, som ibland kan uppgå till ett 30-tal samtidigt.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer