Elisabeth Wallenius, Ordf Funktionsrätt, Sverige

Vården säger sig vilja lyssna på patienten.

Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer.

I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska representera patienten.

Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-08 14:03
Psykiatrin har anställt brukarsamordnare och brukarspecialister, som jag gissar kan få representera patienterna. Det man kanske kan göra från vårdens sida är att se till att dessa är aktiva i t.ex RSMH för då får ju RSMH ett visst inflytande indirekt, men inget hindrar att man också tar in någon från RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer