Hannes Qvarfordt

Sedan många år har både psykiatrin och brukarrörelsen glidit mot ett alltmer biologiskt synsätt på psykisk ohälsa, och idag dominerar helt medicinsk behandling och begrepp som ”sjukdom” och ”funktionsnedsättning” (eller ”funktionsvariation”).

De allra senaste åren har emellertid en ny opposition* väckts mot dessa perspektiv av flera skäl.

Dels kommer det alltfler rapporter om allvarliga biverkningar, för att inte säga direkta skadeverkningar, med de kroppsinriktade behandlingarna psykofarmaka och ECT.

Dels visar alltfler studier, att dessa behandlingar i varje fall långsiktigt har mycket dålig effekt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#8 Admin1 2019-10-16 22:18
Psykofarmaka har fördelen att de har bevisad effekt och nästan alltid är billiga. Kanske 100 kr för en förpackning. Läkemedelsföretagen gör inga stora vinster på dem. Många stora läkemedelsföretag har lagt ner psykofarmakaforskning. Psykoterapi är dyrt bl.a pga att en psykolog på sjukhus har bara 2 patienter per dag. Gissar timpenningen är 1500 kr. Det blir inte mycket psykosterapi för 100 kr. Sedan är inte effekten alltid bevisad. KBT mot psykos saknar effekt, så mot psykoser finns ingen fungerande psykoterapi.
Berry
#7 Berry 2019-10-16 22:11
Begreppet psykisk ohälsa innefattar både lättare och allvarligare psykiska störningar. Det måste vara läkemedelsindustrins bästa uttryck och ursäkt till att medicinera mera/flera. Ja, många vill ha medicin eftersom de tror på myten att psykisk ohälsa beror på en obalans av hormoner eller signalsubstanser i hjärnan. Det finns teorier om att det är psykofarmaka som skapar dessa obalanser och så säger man att det är bevis för att de fanns innan och att medicinerna dämpar symtomen. Det är vad jag tror på utefter egen erfarenhet.
Admin1
#6 Admin1 2019-10-16 19:19
Allvarliga psykiska sjukdomar ökar inte, men däremot lindriga psykiska besvär. Samtidigt är det inte lika skambelagt att söka hjälp för psykiska sjukdomar och besöka psykiatrin. På vårdcentralerna där lindriga besvär hopar sig finns oftast inte psykologer utan medicinering måste ske. Jag tror patienterna förväntar sig medicin mot sina besvär och ser det som hjälp. Psykoterapi kostar som minst 10000 kr per patient och tar ett halvår. Antidepressiva kostar 150 kr för ett halvår. Om det skrivs ut för mycket eller för lite är oklart. Men jag minns att för 20 år sedan sas att bara 50 % av depressionerna behandlades. En ökning kan vara positiv och t.ex minska självmord. För att få medicin måste man själv söka läkare. De har inga inkastare på vårdcentralerna utan folk köar dit.
Geta
#5 Geta 2019-10-16 17:52
Det är inte antalet med allvarliga psykiska sjukdomar som har ökat.
Berry
#4 Berry 2019-10-16 17:42
Jag förstår inte ditt resonemang Admin 1. Det skrivs ut alldeles för mycket psykofarmaka i Sverige idag. Och antalet sjuka bara ökar. Det går inte ihop och det har inget med scientologi att göra.
Socialförsäkringssystemet i USA är i stort sett obefintligt. I Sverige bidrar högkostnadsskyddet för mediciner, till viss del också för sjukvård, till att man inte tvekar till eller ifrågasätter den höga ivern från psykiatrin att "bota" psykisk sjukdom.

Det är vad jag tycker.
Admin1
#3 Admin1 2019-10-15 16:41
Jag tror inte det och att han postar i bloggen tyder på att han är medlem. Hans åsikter påminner mycket om scientologerna. Lite tråkigt med negativismen mot psykiatrin. Både psykiatrer och psyksjuksköterskor har ju lång utbildning, så samhället satsar på oss verkligen. Vi borde vara tacksamma för det och att vi nästan inte behöver betala något för vården. I USA var det en kvinna, som av misstag fick tvångsvård i en vecka och det kostade 100000 kr för henne.
Geta
#2 Geta 2019-10-14 21:14
Lämnade inte han RSMH för något år sedan?
Admin1
#1 Admin1 2019-10-14 15:34
Han vill att RSMH skall liera sig med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, som förespråkar psykosociala behandlingar, men det gör även psykiatrin även om de i praktiken inte ger det till alla utan bara 5-10 %. Antipsykotika minskar dödligheten med 15 % vid schizofreni och antidepressiva med 40 %, MEN bensodiazepiner dagligen ökar dödligheten med upp till 70 %.
Det går inte att undvara antipsykotika och psykosociala behandlingar är bara en tilläggsbehandling för bättre effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer