På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som ska öka patientsäkerheten.

I ett remissvar om förslaget till nationell handlingsplan skriver RSMH att vi är mycket oroade över situationen inom psykiatrin och att den analysen saknas i förslaget.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer