Ann-Sofie Höij

Vi optimister eller naiva RSMH:are och andra brukare, intressenter, patienter, utövare och personal som trott att SIP-en, den Samordnade Individuella Planen, skulle göra ändring i praktisk daglig vardag för oss brukare fick tji.

Nu är lagen om SIP ingen ramlag utan en rättighetslag för oss! Och en skyldighetslag för kommuner och landsting att följa och genomföra i handling.

Lagen har förvisso bara gällt i några år. All personal inom de ansvariga myndigheterna har inte gått utbildningen, lika lite som politikerna, det vill säga de som håller i pengarna och som har beslutat att lagen ska följas i praktiken.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-11-18 19:24
Jag tror hon är missnöjd med vården som missbrukare får. De faller mellan stolarna och ingen tar ansvar för dem. Men de är svåra att hjälpa när de fastnat i missbruk. Hon tänker nog på fallet med Sanne på Uppdrag Granskning. Det som fattas är nog bättre medicin mot missbruk. Missbruk är svår att bota. Sanne var på missbrukshem i 6 månader, men började missbruka när hon kom hem. Det som var bra med programmet med Sanne var hur fruktansvärt dåligt hon mådde när hon missbrukade. Konstigt att hon fortsatte med missbruket trots det.
Geta
#1 Geta 2019-11-18 19:07
Hon borde ge exempel på vad det rör sig om.

Du har inte rätt att posta kommentarer