Vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa måste hålla ihop.

Så ser det inte alls ut idag trots flera lagar om samverkan.

Men det finns ljuspunkter, där olika huvudmän samarbetar för den enskildes bästa.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer