Ulrika Westerberg bloggar om svåra upplevelser av trauman och om hur den offentliga vården gång på gång misslyckades med att ge henne en adekvat behandling.

”Jag funderar över hur de som utsatts för trauma och som inte sökt vård klarar sig mentalt.

Har de återhämtat sig?

Hur mycket längre tid tar det för en individ att skapa ett tillfredställande liv för sig själv och andra med obehandlat trauma?”, bloggar hon.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-09-20 21:53
PTSD är ganska vanligt vid schizofreni och orsakas av skrämmande psykoser eller tvångsåtgärder. Det gör att man blir sjukare. Det finns en app PTSDCoach mot PTSD, som hjälper vissa. Den är gratis för den är gjord för krigsveteraner.
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.vertical.ptsdcoach
https://www.viska.se/sjalvhjalp-2/sjalvhjalpsrad/5778-aterkommande-stressande-skrack-ptsd

Det går inte att lita på en avhandling eller en studie för felprocenten är 50 %. Bäst är att leta efter metaanalyser eller utvärderingar av Cochrane som detta:
https://www.cochrane.org/search/site/PTSD%20sexual%20trauma

Du har inte rätt att posta kommentarer