Psykisk ohälsa och sjukdom är ett växande problem som skapar ett stort lidande.

Den negativa utvecklingen måste brytas så att människor kan få rätt vård i rätt tid och på rätt plats, skriver företrädare för alliansen i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

En ny yrkeskategori, peersupport, har etablerats inom den psykiatriska vården i Region Skåne.

Det är personer som själva fått psykiatrisk vård och tagit sig ur sina problem.

De ger stöd och framtidshopp åt psykiatrins patienter och har en rådgivande roll gentemot personalen utifrån ett patientperspektiv. Nu tillför vi nya pengar för att ge fler verksamheter tillgång till peersupport.

Läs mer hos Sydsvenskan.

Du har inte rätt att posta kommentarer