För sitt arbete med att försöka förbättra den psykiatriska vården fick läkarstudenten Hanna Larsson nyligen ta emot ett stipendium på slottet av kung Carl XVI Gustaf.

Hon har själv under många år varit sjuk i anorexia.

Vårdköerna behöver också kortas så att alla som behöver psykiatrisk vård ska få det i rimlig tid.

När det gäller slutenvården så behöver det finnas behandlande alternativ.

Så som psykiatrisk slutenvård ser ut i dag består den endast av inlåsning, medicinering och tvångsåtgärder.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2022-05-25 17:16
Det finns väl egentligen inte så många behandlande alternativ till mediciner för psykoser. Vanligast när man läggs in med psykos så höjs antipsykotikadosen. Det jag saknar är ett utskrivningssamtal, där man får prata hur man upplevde sitt tillstånd och hur man ser på det. En slags debriefing. Skulle gissa att en halvtimme kan räcka. Sedan missbrukare och de är ju i majoritet nästan bör få sitt missbruk behandlat under inläggningstiden som brukar vara 3 månader för dem. Rättspsyk har långa vårdtider 7 år och då får man olika behandlingar vet jag mot missbruk och annat.
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-05-25 09:58
Bra att en tjej med egen erfarenhet ger lite feedback. Hoppas hon fortsätter med det.

"Varifrån får du din drivkraft?

– Alltså, jag är 23 år och har förlorat sex vänner i suicid. Jag står inte ut med att stå vid sidan och se på – det är där­ifrån min drivkraft kommer.

– Målet är förstås att Psynlighet inte längre ska behövas, och att alla framtida 13-åriga Hannor ska få den vård de behöver."

Du har inte rätt att posta kommentarer