Nästan 50 % av de med schizofreni drabbas av missbruk någon gång under livet.

Missbruk förvärrar schizofrenin och bidrar också till ökad annan sjuklighet samt ökar risken för förtida död.

Orsaken till att missbruk är vanligare vid schizofreni är ännu inte utrett, men man tror att de kan vara för att motverka brist på glädje (anhedoni) samt för att minska andra negativa och kognitiva symptom.

Missbruk kan tillfälligt öka dopamin i hjärnan, men långvarigt missbruk sänker dopamin och alltså förvärrar symptomen vid schizofreni.

Nikotin är det vanligaste missbruket vid schizofreni, men tros kunna minska kognitiva symptom och det finns vissa bevis för att det kan vara så.

Cannabis leder vid schizofreni till en försämring av sjukdomen, men den positiva effekten av cannabis kan vara att den motverkar stress och därför används av vissa.

Att försöka att minska risken för socialstress kan vara ett sätt att minska risken för missbruk vid schizofreni.

Det finns en del studier som tyder på att nyare atypiska antipsykotika kan minska missbruksrisken och särskilt gäller det Leponex, som kan minska rökning.

Läs mer på Medscape (Medlemskap krävs för att läsa artikeln).

Du har inte rätt att posta kommentarer