Revia eller Naltrexon är ett läkemedel som används mot missbruk och främst av alkohol.

Tyvärr visar en ny studie att dessa preparat saknar effekt vid missbruk hos personer med schizofreni och en del blev till och med sämre av det.

Läs mer på MedicalNewsToday.

Du har inte rätt att posta kommentarer