En ny studie visar att behandling för att sluta röka fungerar lika bra vid schizofreni, som hos vanliga människor.

Det sker heller ingen försämring av den psykiska hälsan vid rökstopp.

Att medellivslängden är kortare vid schizofreni tros till stor del bero på att 2-3 gånger fler röker.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer