Denna studie visar att risken för återfall i våldsbrott är lägre hos kriminella personer med psykiska besvär och missbruk som deltar i planerad beroendevård på specialistmottagning.

Missbruk av alkohol och/eller narkotika är mycket vanligt bland personer med kriminalitet och psykiska störningar och anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna för återfall i våldskriminalitet.

Trots detta saknas utvärderingar av effekten av behandling som fokuserar på missbruk bland kriminella.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer