Regeringens utredare: Av kompetens- och resursmässiga skäl bör missbruksvården flyttas från de 290 kommunerna till de 21 landstingen.

Missbruk betraktas i allt högre grad som sjukdomstillstånd och allt fler medicinska behandlingar har utvecklats.

Den utbredda förekomsten av samsjuklighet mellan beroende och annan psykisk sjukdom förstärker också behovet av sjukvård.

I min utredning – som lämnas till regeringen i dag – föreslår jag därför att ansvaret för missbruksvården samlas hos landstingen i stället för hos kommunerna.

Socialtjänsten får i den nya lagen ansvar för bland annat boende, jobb och försörjning.

Förändringen skapar förutsättningar för tidig upptäckt och en mer kunskapsbaserad vård i hela landet – oavsett typ av missbruk, skriver Gerhard Larsson.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer