Ny forskning från Irland har visat att fysiska förändringar sker i ett speciellt område av hjärnan som kopplats till schizofreni efter användning av cannabis i tonåren.

Cannabisanvändning under tonåren kan påverka COMT-genen som orsakar fysiska förändringar i hjärnan.

Läs mer i ScienceDaily.

Du har inte rätt att posta kommentarer