Holländska forskare har efter litteraturstudier funnit att ökande bevis finns för att cannabis är en riskfaktor för schizofreni.

Risken ökar med minst det dubbla och ökar i proportion till hur mycket cannabis, som använts rapporterar British Medical Journal.

Studien baserar sig på 5 nya, stora, långa kliniska studier i Nederländerna, Sverige, Nya Zeeland och Israel.

De utesluter självmedicineringshypotesen dvs att cannabisanvändningen skulle starta efter det att sjukdomen börjat.

Personer som hade psykotiska problem innan uteslöts från studien och annan typ av missbruk kontrollerades. Därför kunde effekten av cannabis studeras specifikt.

De drar slutsatsen att även om riskökningen i antal insjuknade är litet, så går det ändå inte att helt bortse från fynden.

I Holland har varannan 18-årig pojke och var tredje 18-årig flicka prövat cannabis.

Forskarna säger att denna typ av studier inte 100 % bevisar, eftersom det kan finnas andra underliggande sociala eller biologiska faktorer.

Hälsovårdpolitiker kräver dock inte 100 % bevisning vid sådana här allvarliga sjukdomar och information om denna risk kommer att spridas i hälsoutbildning särskilt riktade till tonåringar.

Kommentar:

I Sverige får väl RSMH och Schizofreniförbundet driva på för att få information till skolor och försöka motarbeta en legalisering av cannabis.

Källa:

BMJ 2003;327:1070

 

Du har inte rätt att posta kommentarer