Alla typer av missbruk ökar risken för död hos personer med schizofreni och står för mellan 33 -50 % av de minskade livslängden, som ses för schizofreni.

Det tyder på att identifiera och behandla missbruk är viktigt vid schizofreni.

Studien är gjord i Danmark och går 50 år tillbaka i tiden och har presenteras på en kongress i Japan nyligen.

Risken för missbruk är 5-10 gånger högre än normalt och består av alkohol, cannabis och andra droger. Intressant var att blandmissbrukare, som använde både droger och alkohol hade betydligt större risk att dö.

Forskarna tror att dessa siffror gäller alla länder i Väst och alltså också Sverige. Dödsfallen var olyckor, lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och magbesvär (inkl lever).

Läs mer hos Exchange.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-29 20:31
Det bör man nog analysera. Kan vara så att missbruk och rökning är orsaken till den mesta överdödligheten vid schizofreni, som alla ojar sig över. Kan vara värt att spåra missbruk och behandla det för att minska dödligheten.

Du har inte rätt att posta kommentarer