vinprovare

Kanske inte vinprovare ändå?

Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångsrik och bidra till att bryta ett missbruk.

Socialstyrelsen förstärker därför de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning.

Vid psykisk ohälsa kombinerat med missbruk rekommenderas case manager (vårdsamordnare) också. Även stöd till anhöriga rekommenderas.

Från Socialstyrelsen.           

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-04-21 17:18
Eftersom 50 % av de med schizofreni har eller haft problem med missbruk, så kan både sysselsättning/arbete och bostad vara en bra förebyggande behandling mot missbruk. Dessutom minskar säkert också inläggningarna. Nu brukar missbruket vid schizofreni vara mildare än vanligt missbruk, vilket inte är så känt.

Du har inte rätt att posta kommentarer