Forskare vid Karolinska institutet konstaterar att ett finns ett samband mellan regelbunden beroendevård och minskad brottslighet för de som genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och/eller paragraf 7-undersökning.

För de som fått beroendevård var det 50 procent lägre risk att återfalla i brottslighet.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-09-12 16:04
Eftersom det är missbruk och allvarlig psykisk sjukdom som gör personer farliga, så verkar tvångsvården troligen korrekt på individnivå, eftersom 75 % har missbruk. Sedan är ju självmordskandidaterna motiverade och de med ärftlig benägenhet för våld. Troligen bara en liten del av tvångsvården som kan vara fel.
Admin1
#1 Admin1 2015-09-12 16:03
Missbrukare belägger minst 40 % av psykiatrins sängplatser, så den här studien är mycket relevant.

Om man ser på tvångsvård (LRV+LPT) så upptar de hälften av sängplatserna beroende på långa vårdtider 5 år resp 3 månader. Om psykiatrin vill öka lediga vårdplatser, så är nog att minska missbruket en bra ide för att minska behovet av tvångsvård.

Om man ser på LRV, som utgör 25 % av vårdplatser så är det olaga hot och misshandel, som är orsaken till tvånget. Man kan undra om det är värt 10 miljoner = 5 år att neutralisera misshandel och hot från en person. Hur många liv räddas om man satsar 10 miljoner kr på annan vård.

Men att minska det med kanske 50 % som här är klart kostnadseffektivt - 3 besök a 2000 kr är väldigt intressant om det kan spara 5 år och 10 miljoner på rättspsyk. Det är viktigt att vara medveten om att psykiatrin i slutenvård ägnar sig till 50 % att skydda oss mot folk som kan vara farliga.

Du har inte rätt att posta kommentarer