Vid schizofreni är rökning ungefär 3 gånger vanligare än normalt.

En internationell genetisk studie har studerat om schizofrenigenförändringar kan orsaka nikotinberoende också. 

Tidigare har visats att båda två kopplats till genförändringar. De flesta schizofrenigener kunde inte kopplas till rökning.

Det indikerar att rökning kan vara en självmedicinering av symptomen vid schizofreni inklusive kognitiva symptom.

Å andra sidan de genetiska förändringarna hade liknande funktion i hjärnans transmittorer och kommunikation mellan nervceller, vilket tyder på att rökning kan vara en genetisk riskfaktor för schizofreni.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Viska:s Att sluta röka och Hur jag slutade att röka.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-05-19 13:35
Det finns ett läkemedel Nitroprussid, som vidgar blodkärl och om det ges via injektion, så minskar psykossymptomen under en månad. Preparatet tros verka via NO (kväveoxid).

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/4533-blodtrycksaenkande-medel-kan-foerbaettra-schizofrenisymptom
Geta
#2 Geta 2016-05-13 20:33
I nyheterna idag påstås det att jägare som röker får sämre hörsel på grund av dålig blodförsörjning till öronen i kombination med skjutande.
Admin1
#1 Admin1 2016-05-13 19:39
Det jag är lite frågande för är ökad risk för schizofreni, eftersom förbättrad kognition borde ge viss skyddseffekt mot schizofreni. Men kanske kan det vara rätt. Rökning ger väldigt snabb nikotineffekt inom en minut och antagligen, därför som rökning är populärt pga snabb effekt och en tydlig skillnad märks säkert snabbt. Det är abstinensen som gör att man röker varje timme och vid schizofreni är abstinensen värre och oftast är man storrökare.

Du har inte rätt att posta kommentarer