Vid schizofreni är rökning ungefär 3 gånger vanligare än normalt.

En internationell genetisk studie har studerat om schizofrenigenförändringar kan orsaka nikotinberoende också. 

Tidigare har visats att båda två kopplats till genförändringar. De flesta schizofrenigener kunde inte kopplas till rökning.

Det indikerar att rökning kan vara en självmedicinering av symptomen vid schizofreni inklusive kognitiva symptom.

Å andra sidan de genetiska förändringarna hade liknande funktion i hjärnans transmittorer och kommunikation mellan nervceller, vilket tyder på att rökning kan vara en genetisk riskfaktor för schizofreni.

Läs mer hos cantech letter.

Läs Viska:s Att sluta röka och Hur jag slutade att röka.