spel

Fast rökning, alkohol och droger är mycket värre och kan orsaka dödsfall

Behandling av spelberoende sviktar och varierar i landet.

Nu utreds om det går att behandla beroendet med läkemedel.

SBU kommer att titta på om läkemedel som testats för andra beroenden, som till exempel Naltrexon som minskar begäret av alkohol, kan ha effekt för spelberoende.

Substansen påverkar hjärnans opioidreceptorer, som är kopplade till flera olika typer av beroenden. 

Andra möjliga mediciner är de som reglerar dopaminet, en signalsubstans i hjärnan som är kopplad till vårt belöningssystem.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Läs Viska:s Missbruk.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-07-24 21:17
Missbruk är vanligare vid schizofreni och också spelmissbruk. Men missbruk utom rökning brukar vara lindrigare på grund av sämre ekonomi. Det finns inte så mycket pengar att spela bort. Rökning, alkohol och droger är ett mycket värre missbruk vid schizofreni än spelmissbruk. Man dör inte av spelmissbruk men kan göra det av annat missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer