Ett rökavvänjningsmedel Champix och ett antidepressivt läkemedel Mirtazapin borde också kunna användas vid alkoholberoende, enligt en doktorsavhandling.

Fyra läkemedel  är idag godkända för behandling mot alkoholberoende: Antabus, Campral, Naltrexon, Vitaflo och Silencro

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Läs Viska:s Missbruk.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-19 13:34
25 % av de med schizofreni har missbruk, men oftast av lindrigare slag på grund av brist på pengar och missbruk ger mer biverkningar. Champix och Mirtazapin kan vara intressanta att prova. Men Clozapine/Leponex kan också kanske minska på missbruk, liksom Abilify. Abilify kan ge berusningskänsla, som biverkan i början av behandlingen.

Antidepressivat Voxra kan kanske också minska missbruk, då det höjer dopamin.

Du har inte rätt att posta kommentarer