alkohol

Om missbruk ökar risken för att få schizofreni har diskuterats i årtionden.

En dansk studie på drygt 3 miljoner individer visar att missbruk ger ökad risk för schizofreni.

  • Cannabis: 5.2 x
  • Alkohol: 3.4 x
  • Hallucinogener: 1.9 x
  • Lugnande mediciner: 1.7 x
  • Amfetaminer: 1.24 x
  • Andra droger: 2.8 x

Forskarna säger att det finns en robust koppling mellan nästan varje sorts missbruk och schizofreni.

Det är inte säkert att missbruk framkallar schizofreni utan det kan vara anlag för schizofreni kan ha lättare för missbruk eller att anlag kan finnas både för schizofreni och missbruk.

Om föräldrarna missbrukade alkohol eller cannabis ökade barnets risk att få schizofreni. 

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Läs Viska:s Missbruk.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2016-10-26 18:41
Det verkar som det kan finnas överlappande gener mellan psykisk sjukdom och missbruk.

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/comorbidity-addiction-other-mental-illnesses/why-do-drug-use-disorders-often-co-occur-other-men
Ready
#3 Ready 2016-10-24 17:35
Frågan är väl bara om det finns gener som ger missbruk. Kanske borde det heta gener för svag karaktär.
Admin1
#2 Admin1 2016-10-24 17:33
Tror det kan vara så att missbruksgener kan öka risken för att få schizofreni också. Det intressanta är att schizofreni i sig ger inte farlighet, men missbruk. Det kan därför kanske finnas en koppling mellan missbruksgener och farlighet. Det kan vara rätt viktigt att studera generna för farlighet, eftersom farlighetsbedömningar är ganska osäkra.
Ready
#1 Ready 2016-10-24 16:54
Har man fått schizofreni utan missbruk har de psykosociala problemen varit avsevärda.

Du har inte rätt att posta kommentarer