gambling

Spelmissbruk är vanligare vid schizofreni, som annat missbruk

Från årsskiftet likställs spelmissbruk med annat missbruk och alla landsting och kommuner har därefter skyldighet att erbjuda hjälp till de som behöver.

Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs mer hos Socialstyrelsen.