Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora.

Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Det är fortfarande betydligt färre kvinnor än män som får del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.

Förra året var det mer än fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång i Gävleborgs län jämfört med Stockholm.

Även Västmanland och Jämtland ligger över snittet i riket. Totalt var det 125 kvinnor och 247 män under ett år.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer