25 % med schizofreni har missbruk och 25 % har missbrukat tidigare

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur samsjukligheten ser ut för beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-08-28 16:56
I den internationella statistiken anses 25 % med schizofreni ha missbruk och ytterligare 25 % har missbrukat tidigare. Men missbruket är lindrigare dels på grund att biverkningarna är värre och att dålig ekonomi hämmar missbruket. Enligt Psykosregistret har 6 % av männen och 2 % av kvinnorna missbruk. Mycket låga siffror. Problemet med missbruk är att den psykiska sjukdomen förvärras och det blir mer tvångsvård och rättspsyk. Läst siffror att 75 % av de som får tvångsvård och rättspsyk är missbrukare. 50 % av sängplatserna inom psykiatrin är tvångsvård och rättspsyk. Missbrukare har också svårare att få frivillig vård. Troligen eftersom symptomen är framkallade av missbruk,

Du har inte rätt att posta kommentarer