Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp.

De flesta med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende.

Genom att erbjuda bevisade psykologiska och psykosociala behandlingar (t ex motivationshöjande terapi, KBT och återfallsprevention) eller farmakologiska behandlingar kan en fortsatt negativ beroendeutveckling förhindras. 

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-17 17:36
Det är 25 % med schizofreni, som har missbruk och 25 % har haft missbruk tidigare. Missbruket brukar vara lindrigare pga biverkningar och dålig ekonomi. Det var dock en ung tjej här tidigare, som drack en flaska vodka per dag.

Du har inte rätt att posta kommentarer