Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symtom, förrän missbruket upphört.

Och inom missbruksvården får de istället veta att de är för sjuka för att ta till sig behandlingen.

Situationen är oacceptabel och ovärdig ett land som Sverige, skriver fyra organisationer tillsammans.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Missbrukare dominerar vad gäller tvångsvård (3 mån) och rättspsyk (6 år).

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-11-08 19:44
Minst 50 % av psykiatrins sängplatser går till missbrukare, men de får tvångsvård och då krävs i princip psykossjukdom. Sedan majoriteten på rättspsyk har missbruk också och deras medelvårdtid är 6 år. Problemet är att de som missbrukar nekas ofta frivillig vård. De som kan få problem är de utan psykossjukdom för de har svårare att få tvångsvård och också frivillig vård. Om de får drogpsykoser så ger antipsykotika snabb effekt och de blir snabbt utskrivna, där de oftast fortsätter missbruket.

Professor Heilig berättade att förr var lösningen mångårig institutionsvård för då upphör missbruket, men det blir dyrt. Det man skulle kunna ge Sanne vore endera årslånga inläggningar eller att ge henne depåinjektioner av antipsykotika, som blockerar amfetaminpsykoser. Kanske skall lagstiftningen ändras så att missbrukare och särskild de som använts sig av våld får depåinjektioner för att minska risken för drogpsykoser. Det är säkert svårt att behandla ett missbruk, som Sanne hade

Du har inte rätt att posta kommentarer