Radio Galen intervjuar Jonas Bredford och Jimmie Trevett forskaren och lektorn Torkel Richert på Malmö Universitet om narkotika och drogpolitik.

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer