Att missbruka cannabis kan öka risken att drabbas av schizofreni senare i livet med upp till fem gånger.

Det visar en ny dansk studie som också visar att andelen schizofrenifall i Danmark som kan bero på cannabismissbruk har fyrfaldigats sedan mitten av 1990-talet.

Läs mer i Dagens Nyheter.