Alkoholanvändning och alkoholkonsumtion delar genetiska ställen med schizofreni och bipolär med ett blandat mönster av effektriktningar, vilket indikerar ett komplext genetiskt samband mellan fenotyperna.

Läs mer hos MDLinx

Du har inte rätt att posta kommentarer