Alkoholanvändning och alkoholkonsumtion delar genetiska ställen med schizofreni och bipolär med ett blandat mönster av effektriktningar, vilket indikerar ett komplext genetiskt samband mellan fenotyperna.

Läs mer hos MDLinx