Skillnaden i förväntad livslängd mellan rökare och icke-rökare var 7 år hos kvinnor och 5 år hos män för personer med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär.

Baserat på medellivslängden i Storbritanniens hela befolkning 2012 var livslängdsgapet för kvinnor 15,1 år för rökare och 7,8 år för icke-rökare.

Skillnaden i medellivslängd för män var 15,2 år för rökare och 10,2 år för icke-rökare.

Rökning står alltså för ungefär hälften av skillnaden i medellivslängd hos kvinnor och en tredjedel av skillnaden hos män.

Dödsriskerna förknippade med rökning liknade sjukdomen kombinerat med alkohol- och opiatmissbruk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-11-10 19:38
Det verkar som missbruk ger lika ökad dödlighet, som rökning. Det är 25 % som har missbruk så det drar ner livslängden för dem också. En kvinna som röker och missbrukar får 12 år kortare liv. Dubbelt mot en rökare.

Du har inte rätt att posta kommentarer