Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende.

Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Läs mer i Läkartidningen.