Svenska missbrukare har svårt att få den vård de behöver och vi har bland Europas högsta narkotikadödlighet.

Förslagen i Samsjuklighetsutredningen kan föra oss en bra bit åt rätt håll.

Samsjuklighet menas att både ha psykisk sjukdom och missbruk samtidigt.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-12-27 11:59
Det är bra att psykiatrin åläggs att vårda missbruket då majoriteten av de inlagda har också missbruk. På rättspsyk och tvångsvård dominerar missbruk och denna vård står för hälften av psykiatrins vårdplatser. Missbruket gör personerna sjukare och sedan utlöses psykoser, Missbruk kan t.ex också likna schizofreni och när schizofrenidiagnos ställs skall missbruk uteslutas.

Du har inte rätt att posta kommentarer