När alkohol nämns i vårdsammanhang tänker nog de flesta på alkoholberoendet och den sociala problematik det medför.

Detta är förstås ett gigantiskt hälsoproblem, men överraskande nog är det kroppsliga hälsokonsekvenser som dominerar sjukdomsbördan.

Ett bra sätt att utreda alkoholens eventuella betydelse är den så kallade halveringsmetoden.

Den innebär att patienten håller uppe med alkohol, eller allra minst halverar konsumtionen under några veckor.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2022-05-03 19:26
Det ger ökad risk för ett 100-tal sjukdomar. Men missbruket brukar vara mildare än normalt vid schizofreni pga dålig ekonomi.
Geta
#4 Geta 2022-05-03 10:20
Missbruk av alkohol ger balansrubbningar och alkoholdemens i det långa loppet.
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-02 19:58
Alkoholen ger flera kostnader i samhället som kanske sällan nämns.

Societal costs of fetal alcohol syndrome in Sweden
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5438823/
Citera:
The cost burden of FAS on the society is extensive, but likely to be underestimated. A reduction in the societal costs of FAS, both preventive and targeted interventions to children with FAS, should be prioritized. That is, the cost of early interventions such as placement in family homes or other forms of housing, and special education, represent unavoidable costs. However, these types of interventions are highly relevant to improve the individual’s quality of life and future prospects, and also, within a long-term perspective, to limit the societal costs and personal suffering.
Schizofreni
#2 Schizofreni 2022-05-02 18:39
Citera:
Alkohol orsakar
6,5 procent av all cancer i Europa.
4,9 procent av alla dödsfall i Europa.
Det visar vilken ruggig drog alkohol är. Det är bra att informationen kommer ut i flera aspekter.
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-05-02 17:08
Länkar Museum
https://www.regiondalarna.se/mentalvardsmuseet

Länkar depression
ingen av länkarna fungerar deprimerande nog.

länkar behöver ses över, i vissa fall tex:Länkar Schizofreni så är över hälften av länkarna brutna.
https://www.viska.se/information/laenkar

Du har inte rätt att posta kommentarer